Позив за конференцију „Key competences for adults in cultural institutions“ у Пољској

Пољска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Key competences for adults in cultural institutions“ у Варшави, oд 8. до 11. октобра 2019. године.

Овај догађај намењен је запосленима који се баве образовањем одраслих у културним институцијама (музејима, библиотекама, културним центрима, удружењима грађана, итд.), а који су заинтересовани да аплицирају за пројекте у оквиру Еразмус+ програма у области образовања одраслих.

Циљ догађаја је умрежавање у области развоја кључних компетенција код одраслих полазника у оквиру културних институција, размена добрих пракси, разрађивање идеја за пројекте и припрема нацрта Еразмус+ пројеката у области образовања одраслих.

Резултат активности „Key competences for adults in cultural institutions“ би требало да буде квалитетна пријава за Еразмус+ пројекат.

Основни предуслови су да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте у области образовања одраслих у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 25.08.2019. до 23:59 часова.

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са одраслим полазницима у културним институцијама, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: adult-education@tempus.ac.rs