Позив на конференцију „The engaged university. Linking the global and the local” у Словенији

Национална агенција за Еразмус+ програм из Словеније CMEPIUS и Academic Cooperation Association организују конференцију ”The engaged university. Linking the global and the local” на Бледу (Словенија) 17-18. октобра 2019.

Конференција је посвећена интернационализацији универзитета и њиховом умрежавању на локалном и глобалном нивоу. Конференција има за циљ да подстакне универзитете да се укључе у заједницу кроз сарадњу са локалним самоуправама, компанијама, невладиним организацијама и сл.

Поред интернационализације, конференција ће се бавити и следећим темама важним за универзитете и заједницу:

  • Друштвена одговорност
  • Социјално укључивање, активно грађанство и искуствено образовање у области друштвеног рада (‘service learning’)
  • Иновације и трансфер знања
  • Различитости и инклузија
  • Етика и вредности

Конференција је намењена представницима високошколских установа, државне управе или међународних организација као и другим заинтересованим странама из академског сектора.

Број учесника из Србије је  ограничен. 

Основни предуслов је да је учесник запослен на високошколској установи у Србији. Предност имају запослени у канцеларијама за међународну сарадњу, проректори/продекани за међународну сарадњу, као и запослени који се баве 3. мисијом универзитета. Од учесника се очекује да говоре енглески језик, јер ће то бити радни језик догађаја, као и да активно учествују у конференцији.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошковакоји се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. 

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за његово учешће.

Заинтересовани се могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до среде 19. јуна 2019. до 15:59 часова.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

О статусу пријаве биће обавештени само кандидати који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве. Са тим кандидатима биће обављен и разговор на енглеском језику путем Skype-а у периоду 24-28. јун 2019.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.