Позив на још један тренинг о припреми и реализацији међународних омладинских размена у Еразмус+ програму

Фондација Темпус расписује позив за учешће на још једном тренингу о припреми пројеката и реализацији међународних омладинских размена у оквиру програма Еразмус+: Млади у акцији.

Тренинг се одржава други пут са циљем оснаживања организација и институција из Србије за коришћење нових финансијских могућности у оквиру програма Еразмус+ Млади у акцији. Током припремних мера, предвиђен је пораст средстава за мобилност младих из Србије.

Циљ тренинга је повећање квалитета и броја поднетих пројеката омладинских размена, као и унапређење квалитета реализације одобрених пројеката из ове области кроз развој компетенци (знања, вештина и ставова) кључних актера који су укључени у процес писања пројеката, осмишљавања програма – и њихове реализације. Више информација о омладинским разменама у програму Еразмус+ Млади у акцији можете пронаћи овде.

Тренинг ће се одржати у периоду од 26. – 29. јуна 2017. године у Сремским Карловцима, и омогућиће учесницима/цама да унапреде своје компетенце у вези са:

  • специфичностима реализовања омладинских програма у међународном окружењу (интеркултуралност, тимски рад…);
  • изградњом партнерстава током свих фаза пројекта (писање пројекта, припремна фаза, реализација, евалуација);
  • менаџментом пројекта (припрема програма омладинских размена, писање делова пројектне апликације, реализација размене, мониторинг и евалуација);
  • улогама и задацима омладинских лидера/ки у омладинским разменама;
  • интерактивним/радионичарским методама и техникама рада у неформалном образовању.


Како би се представници организација, канцеларија за младе или институција активних у раду са младима из Србије пријавили на тренинг о омладинским разменама, потребно је да попуне пријавни формулар.

Рок за слање пријава је 19. јун 2017. године у 23.59.

Напомињемо да се од свих учесника/ца очекује присуство током целог трајања тренинга. Број учесника тренинга је ограничен на максимално 25 учесника по тренингу. При избору учесника, водиће се рачуна о заступљености различитих типова организација, квалитету пријаве и регионалној покривености. 

Учешће на тренингу је бесплатно. Учесници сами сносе евентуалне путне трошкове. Фондација Темпус покрива трошкове смештаја, материјала, освежења и хране током трајања тренинга.

Тренинг је развио тренерски тим Групе „Хајде да…“ која је обављала улогу Контакт тачке за програме МЛАДИ, Млади у акцији и Еразмус+: Млади у акцији, у периоду од 2005. до 2017. године.