Позив за семинар “Innovation with CLIL – Experiencing CLIL with Erasmus+” у Словачкој

Словачка национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) “Innovation with CLIL – Experiencing CLIL with Erasmus+” y Братислави, oд 18. до 20. марта 2020. године.

Овај догађај намењен је представницима средњих стручних школа које имају искуства са употребом CLIL методе у настави или путем eTwinning платформе, или планирају да развију употребу ове методе у настави у наредном периоду.

Циљ догађаја је развијање знања и вештина неопходних за употребу CLIL методе у настави, размена добре праксе, као и умрежавање полазника у циљу проналажење партнера за будуће Еразмус+ пројекте.

Основни предуслови су добро познавање енглеског језика, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама, као и да су кандидати упознати са CLIL методом, било да су је до сада користили или да имају јасну идеју на који начин планирају да је имплементирају у настави. Такође, пожељно је да кандидати имају активан eTwinning налог и да институција коју учесник представља поседује PIC број.

Приликом избора учесника, предност ће бити дата кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до среде, 29.01.2020. до 11:59 часова.

На сва питања у регистрационом формулару треба одговорити што детаљније на енглеском језику. Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца. Сходно и правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, нпр. целокупне трошкове пута, визе и пакета за трошак боравка на скупу).

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs