Позив на активност међународне сарадње (TCA) „Effective Practices in STEM Education“ у Београду

Фондација Темпус организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Effective Practices in STEM Education“ y Београду, 31. октобра и 1. новембра 2019. године.

Овај догађај намењен је представницима општег и стручног образовања који су заинтересовани да развијају међународну сарадњу и учествују у Еразмус+ пројектима фокусираним на наставу природних и техничких предмета (STEM).

Циљ догађаја је умрежавање и размена добрих пракси кроз пленарне и паралелне сесије у којима ће се дискутовати о:

  • Иновативним методама наставе у оквиру STEM-а;
  • Интеграцији STEM-а у курикулум кроз стратешко планирање на нивоу институције;
  • Размени примера добре праксе;
  • Међународним контактима у области STEM-а и потенцијалним партнерствима;
  • Идејама за пројекте у оквиру области.

Основни предуслови су да учесник ради у некој од установа у поменутим секторима у Србији и говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте у области општег и стручног образовања у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара, који се мора попунити на енглеском језику, до петка 11. октобра до 23:59 часова.

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, кандидатова очекивања од скупа и значај за организацију из које долази кандидат.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Све трошкове смештаја и исхране за време догађаја покрива Фондација Темпус.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs