Poziv na aktivnost međunarodne saradnje (TCA) „Effective Practices in STEM Education“ u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Effective Practices in STEM Education“ y Beogradu, 31. oktobra i 1. novembra 2019. godine.

Ovaj događaj namenjen je predstavnicima opšteg i stručnog obrazovanja koji su zainteresovani da razvijaju međunarodnu saradnju i učestvuju u Erazmus+ projektima fokusiranim na nastavu prirodnih i tehničkih predmeta (STEM).

Cilj događaja je umrežavanje i razmena dobrih praksi kroz plenarne i paralelne sesije u kojima će se diskutovati o:

  • Inovativnim metodama nastave u okviru STEM-a;
  • Integraciji STEM-a u kurikulum kroz strateško planiranje na nivou institucije;
  • Razmeni primera dobre prakse;
  • Međunarodnim kontaktima u oblasti STEM-a i potencijalnim partnerstvima;
  • Idejama za projekte u okviru oblasti.

Osnovni preduslovi su da učesnik radi u nekoj od ustanova u pomenutim sektorima u Srbiji i govori engleski jezik, s obzirom da je to radni jezik događaja i da se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus, kao i učesnicima koji imaju ideje za projekte u oblasti opšteg i stručnog obrazovanja u okviru programa Erazmus+.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara, koji se mora popuniti na engleskom jeziku, do petka 11. oktobra do 23:59 časova.

Motivaciono pismo u okviru registracionog formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu, kandidatova očekivanja od skupa i značaj za organizaciju iz koje dolazi kandidat.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Sve troškove smeštaja i ishrane za vreme događaja pokriva Fondacija Tempus.

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs