Позив на „Трећи састанак Европе и Западног Балкана”

Салто ресурсни центар за Југоисточну Европу, у сарадњи са Националним агенцијама из Хрватске, Немачке, Северне Македоније, Словеније и Асоцијацијом за демократски просперитет – Зид из Црне Горе, ће од 6. до 9. априла у Црној Гори организовати „Трећи састанак Европе и Западног Балкана: Употреба ЕУ омладинских програма као покретача позитивних друштвених промена”.

Током сусрета је планиран осврт на достигнућа сарадње у области младих између ЕУ и Западног Балкана у оквиру Еразмус+ програма и Европске иницијативе за солидарност и развијање стратегије за сарадњу програмских и партнерских земаља након 2020. године.

Састанак је препоручен омладинским радницима, тренерима, омладинским лидерима, руководиоцима омладинских пројеката и доносиоцима одлука у оквиру омладинске политике, истраживачима у области младих, као и другим професионалцима као што су едукатори, практичари и стручњаци од значаја за сектор младих са специфичним нагласком на сарадњу земаља ЕУ и Западног Балкана.

Циљеви састанка:

  • Критички осврт на прилике за сарадњу и учешће Западног Балкана у ЕУ програмима у области младих (Еразмус+ и ЕСЦ)
  • Испитивање повезаности ЕУ омладинских програма и даљег развоја омладинског рада, омладинске политике и истраживања
  • Испитивање проблема важних за младе повезаних са 11 циљева ЕУ стратегије за младе, као и испитивање релевантности тих циљева за Западни Балкан
  • Пружање простора за допринос процесу дизајнирања будуће сарадње са партнерским земљама у оквиру нових ЕУ програма у области младих
  • Пружање простора и времена за умрежавање у контексту ЕУ – Западни Балкан.

Број учесника из Србије је ограничен. Салто ресурсни центар за Југоисточну Европу покриће трошкове учешћа максимално четири учесника из Србије.

Заинтересовани за тренинг се могу пријавити попуњавањем  формулара.
Рок за пријаве  је 23. фебруар 2020.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.