Poziv na „Treći sastanak Evrope i Zapadnog Balkana”

Salto resursni centar za Jugoistočnu Evropu, u saradnji sa Nacionalnim agencijama iz Hrvatske, Nemačke, Severne Makedonije, Slovenije i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid iz Crne Gore, će od 6. do 9. aprila u Crnoj Gori organizovati „Treći sastanak Evrope i Zapadnog Balkana: Upotreba EU omladinskih programa kao pokretača pozitivnih društvenih promena”.

Tokom susreta je planiran osvrt na dostignuća saradnje u oblasti mladih između EU i Zapadnog Balkana u okviru Erazmus+ programa i Evropske inicijative za solidarnost i razvijanje strategije za saradnju programskih i partnerskih zemalja nakon 2020. godine.

Sastanak je preporučen omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, rukovodiocima omladinskih projekata i donosiocima odluka u okviru omladinske politike, istraživačima u oblasti mladih, kao i drugim profesionalcima kao što su edukatori, praktičari i stručnjaci od značaja za sektor mladih sa specifičnim naglaskom na saradnju zemalja EU i Zapadnog Balkana.

Ciljevi sastanka:

  • Kritički osvrt na prilike za saradnju i učešće Zapadnog Balkana u EU programima u oblasti mladih (Erazmus+ i ESC)
  • Ispitivanje povezanosti EU omladinskih programa i daljeg razvoja omladinskog rada, omladinske politike i istraživanja
  • Ispitivanje problema važnih za mlade povezanih sa 11 ciljeva EU strategije za mlade, kao i ispitivanje relevantnosti tih ciljeva za Zapadni Balkan
  • Pružanje prostora za doprinos procesu dizajniranja buduće saradnje sa partnerskim zemljama u okviru novih EU programa u oblasti mladih
  • Pružanje prostora i vremena za umrežavanje u kontekstu EU – Zapadni Balkan.

Broj učesnika iz Srbije je ograničen. Salto resursni centar za Jugoistočnu Evropu pokriće troškove učešća maksimalno četiri učesnika iz Srbije.

Zainteresovani za trening se mogu prijaviti popunjavanjem  formulara.
Rok za prijave  je 23. februar 2020.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.