Poziv za eTwinning seminar u Francuskoj od 12. do 14. oktobra 2018. godine