Позив за ванмрежне (freemover) пријаве у оквиру CEEPUS програма

Обавештавамо Вас да закључно с 30. новембром трају пријаве за ванмрежне мобилности (freemovere) у оквиру CEEPUS програма (Средњеевропски програм универзитетске размене). Ванмрежне пријаве односе се на појединце који аплицирају изван мрежа, односно, чије високошколске институције нису део неке од CEEPUS мрежа, а желели би да остваре мобилност на високошколској институцији у некој од CEEPUS земаља.

За freemover врсту мобилности на сајту www.ceepus.info могу аплицирати студенти различитих нивоа студија, као и представници наставног особља на високошколским институцијама.

У процесу креирања електронске апликације, студенти се могу пријавити у оквиру једне од три категорије: као студенти (за боравке дуже од 3 месеца, у циљу остваривања кредитне мобилности), за краткорочне студијске боравке (у циљу истраживања за потребе нпр. дипломског рада, мастер или докторске тезе), као и за краћу екскурзију (нпр. летње школе у организацији неке CEEPUS високошколске институције у трајању од неколико дана). У мотивационом делу неопходно је објаснити академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом у оквиру које се кандидат пријавио. Поред електронске пријаве на сајту www.ceepus.info, студенти треба да прибаве 2 писма препоруке с матичне институције, као и потписано и оверено прихватно писмо од институције пријема, која прилажу уз своју електронску пријаву. Обрасци које је неопходно испунити – Писмо препоруке (Freemover Letter of Recommendation) и Прихватно писмо (Freemover Letter of Acceptance) доступни су на сајту www.ceepus.info.

С друге стране, наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher, без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима на летњим школама или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Приликом пријављивања предавачи треба да прибаве потписано и оверено Прихватно писмо (Freemover Letter of Acceptance) од институције на којој желе да реализују своје предавачке активности, те да тај документ приложе у оквиру своје електронске пријаве на сајту www.ceepus.info. Формални предуслов за пријављивање у оквиру категорије Teacher јесте и реализација мин. 6 предавачких сати по недељи боравка, што се ближе појашњава у мотивационом делу пријаве кандидата, где се може укратко описати наставни план за период боравка на одређеној институцији.

За ближе информације о категоријама мобилности, институцијама које учествују у CEEPUS програму, подацима о стипендијама, али и за сам процес пријављивања, молимо да посетите сајт www.ceepus.info.