Затворен први рок позива за КА2 пројекте изградње капацитета у области рада са младима

Напомена: Овај позив је архивиран. Уколико желите да погледате актуелни позив, кликните ОВДЕ

 

Извршна агенција из Брисела (ЕАЦЕА) је расписала позив за организације и институције из Србије и Балкана за подношење пројеката у оквиру “Кључне активности 2. (КА2) – Изградња капацитета у области рада са младима”. У оквиру овог позива за регион Балкана постоји посебна програмска и буџетска линија, намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са организацијама и институцијама из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан (Western Balkans Youth Window under Erasmus+), где актери из Србије могу и директно, као апликанти, подносити своје предлоге пројеката.

Позив за пројекте објављен од стране Извршне агенције из Брисела можете пронаћи на овом линку:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-1_en

Електронски пројектни формулар (eForm) који се користи за аплицирање, користи несвакидашњи начин генерисања тог формулара. За више информација погледати Водич на овом линку:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal-submission-user-guide_version-1-cby-2015.pdf

Детаљније информације о КА2 – Изградња капацитета у области рада са младима (западни Балкан)  могу се наћи у програмском Водичу, на странама 166-179. Водич можете пронаћи на овом линку:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Подсећамо све организације и институције из Србије, које желе да аплицирају за програм Еразмус+, да прво морају да се региструју како би добиле PIC број (Participant Identification Code). PIC број је неопходан како би генерисали апликациони формулар на овом линку (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-1_en) и током аплицирања морају да имају PIC бројеве свих пројектних партнера. Тренутно PIC број у Србији има 311 организација и институција. Више информација о томе можете пронаћи на: http://www.mladiuakciji.rs/registracija_za_pic.php .

Рок за аплицирање за први рок је ИСТЕКАО У ПОДНЕ 3. априла 2015.

Следећи рок за предају пројеката је  ИСТЕКАО У ПОДНЕ 2.септембра, 2015.

 

 

О КА2 – Изградња капацитета у области рада са младима

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на мултилатералним партнерствима између организација и институција активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као и из других социо-економских сектора – у програмским и партнерским земљама, а са циљем:

 • подстицања сарадње и размене у области рада са младима, између програмских и партнерских земаља из различитих делова света;
 • унапређења квалитета и препознавања омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма у партнерским земљама, те подстицања синергије између њихових и образовних система, тржишта рада и друштва из других земаља;
 • подстицања развоја, тестирања и пласирања активности и програма мобилности зарад неформалног учења на регионалном нивоу (т.ј. унутар и између различитих региона широм света);
 • промовисања транснационалних пројеката мобилности зарад неформалног учења, између програмских и партнерских земаља, посебно оних који укључују младе из маргинализованих група, са нагласком на унапређењу компетенци учесника и подстицању њиховог активног учешћа у друштву.

Следеће активности се могу реализовати под окриљем пројеката за изградњу капацитета:
Активности за изградњу капацитета:

 • активности које охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у области рада са младима (нпр. конференције, радионице, састанци…);
 • омладински догађаји великих размера (у максималном трајању од 2 дана);
 • информативне и кампање подизања свести;
 • развој информативних, комуникационих и медијских алата;
 • развој метода, алата и материјала у области омладинског рада, као и курикулума, тренинг-модула и инструмената попут “Youthpass”;
 • креирање нових форми омладинског рада, тренинга и подршке, посебно кроз отворене и флексибилне материјале за учење, виртуелну сарадњу и отворене едукативне ресурсе.

Активности за подстицање мобилности:

 • омладинске размене између програмских и одређених партнерских земаља;
 • ЕВС из/у одређеним партнерским земљама;
 • пројекти који подстичу мобилност омладинских радника, између програмских и одређених партнерских земаља.

Ко може да поднесе пројекат?
Предлог пројекта у оквиру ове подакције може да поднесе:

 • непрофитна организација, асоцијација, НВО (укључујући и европске омладинске НВО);
 • национални омладински савет;
 • јавно тело са локалног, регионалног или националног нивоа.

У тренутку подношења предлога пројекта, апликант мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана у Србији.

У пројектима ове врсте морају учествовати најмање 3 организације/институције из 3 различите земље, од којих барем по једна мора бити нека од програмских или одређених партнерских земаља.

Трајање пројекта
Пројекти могу трајати између 9 месеци и 2 године – у зависности од врсте пројекта, чиме је условљен и број учесника, њихов узраст и др.

Детаљније информације о КА2 – Изградња капацитета у области рада са младима (западни Балкан)
Могу се наћи у програмском Водичу, на странама 166-179. Водич можете пронаћи на овом линку:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

Logoi_partnera_KT

 

BARVNI TRAK_MAIL