Позив за конференцију „Guidance to the labour market“ у Холандији

Холандска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Guidance to the labour market“ y Хертогенбошу, oд 6. до 8. октобра 2019. године.

Овај догађај повезује и окупља учеснике који се баве каријерним вођењем одраслих из рањивих група, са фокусом на НЕТ категорију, одрасле са лаким интелектуалним ометеностима и одрасле са недостатком основних вештина. Циљ је да се организације које раде са поменутим корисницима додатно повежу и да се продуби њихова сарадња. Резултат активности Guidance to the labour market“ би требало да буде квалитетна пријава за Еразмус+ пројекат.

Основни предуслов за учешће је рад са наведеним циљним групама у Србији, као и да учесници говоре енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се од њих очекује активна комуникација са другим колегама.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до четвртка 13.06.2019. до 23:59 часова. 

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са полазницима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.


Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова
који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

 

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs