Позив за контакт семинар „Use of ICT in preprimary and primary education“ у Норвешкој

Норвешка национална агенција за Еразмус+ програм организује контакт семинар Use of ICT in preprimary and primary education“ y Тромсоу, oд 14. до 17. јануара 2020. године.

Овај догађај намењен је представницима предшколских установа и основних школа који су заинтересовани за реализацију пројеката стратешких партнерстава у оквиру позива за 2020. годину.

Циљ догађаја је умрежавање и проналажење партнера за КА229 пројекат у овој области. Током семинара, учесници ће имати прилику да размене искустава у области примене ИКТ-а у предшколским установама и основним школама, стекну знања о норвешком образовном систему са посебним фокусом на најмлађе полазнике, као и да обаве студијску посету предшколској установи или школи која примењује ИКТ у настави.

Резултат активности „Use of ICT in preprimary and primary education“ би требало да буде квалитетна пријава за Еразмус+ KA229 пројекат у марту 2020. године.

Основни предуслови су да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији, да говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се очекује активна комуникација са другим колегама, да до поласка на семинар има отворен налог на eTwinning порталу, као и да институција коју представља поседује PIC/OID број.

Приликом избора учесника, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус, као и учесницима који имају идеје за пројекте стратешких партнерстава у оквиру програма Еразмус+.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до понедељка, 23. децембра до 11:59 (подне).

Мотивационо писмо у оквиру регистрационог формулара треба да садржи основне информације о раду кандидата, као и каква су његова/њена очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs