Poziv za prijave za obuku u Ukrajini, „Mobility taster for inclusion”

Salto resursni centar za istočnu Evropu i Kavkaz organizuje obuku na ruskom jeziku pod nazivom „Mobility taster for inclusionza organizacije koje se bave inkluzijom i koje do sada nisu bile aktivne u Erazmus+ programu. Obuka će se održati u periodu od 31. maja do 4. juna u Odesi, u Ukrajini.

U tri radna dana, biće prikazane mogućnosti za mlade sa smanjenim mogućnostima, smetnjama u razvoju i hendikepom u okviru Erazmus+ programa u oblasti mladih i Evropske inicijative za solidarnost. Tokom obuke biće pruženi konkretni primeri mogućnosti, postojaće prostor za povezivanje sa drugim organizacijama koje se bave temom inkluzije i biće predstavljene mogućnosti finansiranja za projekte inkluzije.

Obuka je namenjena omladinskim radnicima, omladinskim liderima, trenerima, liderima u inkluziji i rukovodiocima omladinskih projekata, kao i osobama koje direktno rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima i osobama koje nikad nisu organizovale međunarodni omladinski projekat. Aktivnost je otvorena i za osobe sa hendikepom i sa smanjenim mogućnostima, te postoji mogućnost pokrivanja troškova osoba u pratnji (ličnih asistenata), u dogovoru sa organizatorom događaja.

Broj učesnika iz Srbije je ograničen, a Salto Resursni centar za istočnu Evropu i Kavkaz pokriva troškove učesnika.

Prijava za obuku se vrši popunjavanjem  formulara na ruskom jeziku, a rok za prijave  je 29. mart 2020. godine. U slučaju odlaganja obuke ili drugih izmena, učesnici će biti blagovremeno obavešteni.