Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2017. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

 

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je objavila poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan za 2017. godinu.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao u drugim sektorima – u programskim i partnerskim zemljama. Akteri iz Srbije su do sada bili najuspešniji korisnici sredstava namenjenih ovim projektima na Balkanu (više informacija možete pronaći ovde).

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, postoji posebna programska i budžetska linija, koja je namenjena isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan. U okviru te budžetske linije, akteri iz Srbije mogu da, kao podnosioci, direktno podnose predloge projekata, a mogu biti i partneri drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana.

Konkursna dokumentacija za poziv je dostupna na ovom linku. Korišćenjem tabova (Call notice, Guidelines, How to apply, Eforms, Annexes) možete pronaći više informacija o pozivu, kao i svu neophodnu dokumentaciju.

U odnosu na prethodne godine, u 2017. će postojati jedan umesto dva roka za predaju projekata. Rok za predaju projekata za 2017. godinu je 8. mart do 12 časova (podne).

 Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2016. godinu. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog podnošenja projekata aktera iz Srbije se nalazi na stranama 170-186.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.