Позив за предају пријава за пројекте за 2019. годину у оквиру Еразмус+ КА3: Мреже и партнерства пружалаца стручног образовања и обука

Извршна агенција Европске комисије (ЕАЦЕА) је објавила позив за предају пројеката у оквиру Кључне активности 3: Мреже и партнерства пружалаца стручног образовања и обука за 2019. годину. За ову врсту пројеката пријаве се подносе Извршној агенцији у Бриселу.

У оквиру Кључне активности 3 програма Еразмус+ и подакције “Мреже и партнерства пружалаца стручног образовања и обука” од конкурсног рока за пројекте за 2019. годину, корисници из Србије по први пут могу бити подносиоци пројеката у оквиру буџетске линије намењене програмским земљама.

Рок за предају пројеката за 2019. годину је 31. јануара до 12 часова (подне).

Циљ позива је подршка пројектима за стварање транснационалних и националних мрежа и партнерстава пружалаца почетног и континуираног стручног образовања и обука. Посебна пажња ће бити посвећена анализирању, промовисању и спровођењу европских јавних политика у области  стручног образовања и обука на националном и регионалном нивоу.

Ови пројекти су намењени унапређењу квалитета и учинковитости стручног образовања и обука, јачању њиховог утицаја и важности за полазнике и послодавце и изградњи прекограничне сарадње.

Такође, пројекти који ће се финансирати у оквиру овог позива би требало да подстичу комуникацију, дисеминацију и промоцију јавних политика у области стручног образовања и обука на европском и националном нивоу, као и размену знања и искустава у спровођењу јавних политика.


Пројектни предлози се могу поднети у оквиру следеће двe категорије
:

 Лот 1: Националне, регионалне или секторске организације у области стручног образовања и обука

Пројекти у оквиру лота 1 подржавају успостављање или јачање мрежа и партнерстава пружалаца стручног образовања и обука на националном, регионалном или секторском нивоу.

Партнерство чине минимум две националне, регионалне или секторске мреже или удружења из области стручног образовања и обука, из барем две програмске земље, од којих барем једна мора бити држава чланица Европске уније.

Лот 2: Европске кровне организације пружалаца стручног образовања и обука

Пројекти у оквиру лота 2 подржавају сарадњу међу европским кровним организацијама пружаоцима стручног образовања и обука са циљем анализирања јавних политика на европском нивоу. Европске кровне организације ће имати кључну улогу у подизању свести и спровођењу европских јавних политика у области стручног образовања и обука путем националних, регионалних и секторских организација у тој области.

Партнерство чине минимум две европске кровне организације у области стручног образовања и обука, од којих свака мора имати чланове у барем пет програмских земаља, од којих барем једна мора бити држава чланица Европске уније.

Једна од ових организација би имала улогу координатора, који пријављује пројекат испред свих партнера Извршној агенцији у Бриселу.

Укупни буџет намењен за суфинансирање пројеката износи највише шест милиона евра, са индикативном расподелом на четири милиона за Лот 1 и два милиона за Лот 2. Максимална стопа суфинансирања ЕУ-а износи 80%.

Износ појединачног гранта у оквиру Лота 1 износи између 300.000 и 500.000 евра, а у оквиру Лота 2 између 600.000 и 800.000 евра.

Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи на сајту Извршне агенције.