Позив за пријаве на активности међународне сарадње (TCA) у Белгији, Немачкој, Холандији и Финској

Белгијска национална агенција за Еразмус+ програм организује контакт семинар „Partnerships for (pre-)primary schools“ у Антверпену, у периоду од 20. до 23. новембра 2019. године.

Овај догађај је намењен представницима предшколских институција, као и представницима основних школа који раде са узрастом од 3 до 12 година и који су заинтересовани за реализацију Еразмус+ пројеката, конкретније школских партнерстава за размене (кључна активност 2).

Основни предуслов је да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама током семинара.

У току догађаја, учесници ће из прве руке имати прилике да се информишу о могућностима у оквиру Еразмус+ програма и искуствима са реализованих пројеката. Биће у могућности да сазнају шта су елементи добро написаног пројекта и који су кораци потребни за пријаву КА229 пројекта. Такође, упознаће потенцијалне партнере и моћи да раде на идејама у областима које су за њих релевантне.

 

Холандска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Guidance to the labour market“ y Хертогенбошу, oд 6. до 8. октобра 2019. године.

Овај догађај повезује и окупља учеснике који се баве каријерним вођењем одраслих из рањивих група, са фокусом на НЕТ категорију, одрасле са лаким интелектуалним ометеностима и одрасле са недостатком основних вештина. Циљ је да се организације које раде са поменутим корисницима додатно повежу и да се продуби њихова сарадња. Резултат активности Guidance to the labour marketби требало да буде квалитетна пријава за Еразмус+ пројекат.

Основни предуслов за учешће је рад са наведеним циљним групама у Србији, као и да учесници говоре енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја и да се од њих очекује активна комуникација са другим колегама.

 

Немачка национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Creative arts as a path to inclusion“ у Дизелдорфу, od 10. до 13. октобра 2019. године.

У току догађаја, учесници ће имати могућност да дискутују о употреби креативних уметности у својој школи у оквиру међународних eTwinning и КА229 пројеката, са циљем да се подстакне инклузија и развију пројектне идеје за пријаве у оквиру позива за 2020. годину. Фокус активности ће бити на умрежавању, стварању партнерстава и развијању пројектних идеја на теме повезане са употребом креативних уметности у сврху инклузије.

На догађају је омогућено присуство наставног и ненаставног особља из основних и средњих школа из Србије. Неопходно је да учесници пре почетка конференције имају профил на eTwinning платформи, јер ће се информације и материјали делити путем TwinSpace-a, али и зато што је ово одлична платформа за наставак планирања КА229 пројеката, које би требало да започне на семинару.

Основни предуслов је да учесник ради у основној или средњој школи у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик активности, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама.

 

Финска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA) „Project Incubator – The future of VET“ y Хелсинкију, од 11. до 13. новембра 2019. године.

Пројектни инкубатор (project incubator) представља нови начин организовања традиционалних контакт семинара, који се додатно фокусира на разраду садржаја и форме потенцијалне сарадње међу партнерима. У току догађаја ће се користити методе кокреације, експериментисања, као и коментарисање пројеката и идеја од стране учесника (peer review). Ова активност је прилика за стварање нових партнерстава и пројектних идеја, јер ће окупити представнике VET институција из различитих европских земаља.

Овом догађају може да присуствује наставно и ненаставно особље из средњих стручних школа, као и представници других ВЕТ институција. Основни предуслов је да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да је то радни језик догађаја , а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама.

 

Приликом избора учесника за све горе наведене догађаје, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

Заинтересовани се за ове догађаје могу пријавити искључиво путем регистрационих формулара до недеље 09.06.2019. до 23:59 часова (поноћ):

 

 

Мотивационо писмо у оквиру регистрационих формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са децом, ученицима или полазницима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Прочитајте обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.


Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова
, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

 

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs