Пријаве за активности међународне сарадње (Transnational Cooperation Activities – TCA) у Пољској и Румунији

Пољска национална агенција за Еразмус+ програм и румунска национална агенцијa за Еразмус+ програм у наредном периоду организују активности међународне сарадње (Transnational Cooperation Activities – TCA) које су отворене за учеснике из Србије.

У Варшави у Пољској, у периоду од 22. до 26. маја, организује се догађај под називом „S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools.

Овај догађај је намењен наставницима школа за ученике са сметњама у развоју, који су заинтересовани за реализацију Еразмус+ пројеката, тј. школских партнерстава за размене (кључна активност 2).

На овом догађају омогућено је учешће једног представника школе из Србије. Основни предуслов је да учесник ради у некој од поменутих школа у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да ће то бити радни језик догађаја, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама.

Током догађаја биће организована обука за планирање и писање Еразмус+ пројеката. Учесници ће радити у тимовима на предлогу пројеката за које се договоре да су приоритетни са становишта њихове установе и локалне заједнице. Од учесника се очекује да током семинара припреме нацрт свог пројекта и остваре контакте са партнерима из других програмских земаља.

 

У граду Клуж-Напока у Румунији, у периоду од 18. до 23. јуна организује се међународни догађај под називом „Connector 5“.

Овај догађај повезује и окупља наставнике и тренере из области формалног и неформалног образовања, затим стручног образовања и обука из целе Европе, у сврху размене искустава, дискусије и учења о иновативним методама и примерима добре праксе у учењу и настави. На догађају се промовише учење кроз активне методе (на следећем линку можете видети кратак видео са претходног догађаја које се одржао 2015. године).

Connector 5“ се састоји из више практичних сесија и радионица које се фокусирају на учење и развој знања, вештина и компетенција код ученика, као и на тестирање конкретних метода. Учесници бирају и похађају једну од радионица, а моћи ће и да планирају своје будуће активности и  да договоре нова европска партнерства за пројекте.

На овом догађају омогућено је учешће 3 представника из Србије. Основни предуслов је да учесници раде у некој од школа (основне школе, средње стручне школе и гимназије) у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да ће то бити радни језик догађаја, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама.

 

Приликом избора учесника за ове догађаје, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

Заинтересовани се за ове догађаје могу пријавити искључиво путем регистрационих формулара до 21.04.2019. до 23:59 часова. Регистрациони формулари се налазе у наставку:

 

 

Мотивационо писмо у оквиру регистрационих формулара треба да садржи основне информације о раду, тј. на који начин је организован рад са ученицима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор уживо или путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора. О исходу пријаве ће, путем мејла, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

 

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе румунска и пољска национална агенција за Еразмус + програм.

Уколико се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за његово учешће.

За све додатне информације се можете обратити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs