Poziv za trening o pripremi projekta i realizaciji omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji