Poziv za učestvovanje na seminaru u Hamburgu “eTwinning u školama u nedovoljno razvijenim područjima”

Obaveštavamo Vas da eTwinning Nacionalni timovi za podršku Švedske i Nemačke organizuju u periodu 21. do 23. maja 2015 godine, u Hamburgu, u Nemačkoj seminar na temu  ,,eTwinning u školama u nedovoljno razvijenim područjima”. Seminar je namenjen nastavnicima, pedagozima, psiholozima osnovnih i srednjih škola koji rade sa decom uzrasta od 13 do 16 godina. Cilj seminara je razmena dobrih praksi i znanja među zaposlenima u vaspitno obrazovnim ustanovama koji rade u nedovoljno razvijenim i ruralnim oblastima i suočavaju se sa različitim socijalnim i ekonomskim izazovima u radu sa decom.

eTwinningeTwinning je internet portal koji podržava virtuelnu saradnju i svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu širom Evrope. Cilj eTwinning portala je da, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije, poveže zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama kako bi osmišljavali i sprovodili zajedničke projekte.

eTwinning Nacionalni tim za podršku Srbije u mogućnosti je da finansira učešće jednog kandidata iz Republike Srbije na ovom seminaru i poziva zainteresovane nastavnike, psihologe i pedagoge koji rade sa decom pomenutog uzrasta da se prijave za učešće.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće osnovne uslove za prijavljivanje:

– da rade u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji sa decom uzrasta od 13 do 16 godina;
– da su registrovani na eTwinning portalu;
– da učestvuju na barem jednom eTwinning projektu;
– da dobro govore engleski jezik (seminar se organizuje na engleskom jeziku);
– da su članovi tima za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja u školi ili da mogu da dokumentuju svoj rad na polju prevencije nasilja;

Pored osnovnih uslova, prilikom odabira učesnika, prednost se daje kandidatima koji su osnivači barem jednog evropskog eTwinning projekta. Takvi kandidati treba da dostave osnovne informacije o svom projektu tj. na koji način je organizovan rad sa decom u projektu, kako se ostvaruje saradnja sa evropskim partnerima, koje predmete uključuje projekat i kako se tema projekta povezuje sa nastavnim planom i programom i koje alate sa Twinspace dela portala koriste u projektu.

Materijale nam možete poslati na sledeće načine:
1. “Pozivanjem” Nacionalnog tima za podršku da vidi određene stranice Twinspace projekta;
2. Slanjem dokumenata na email konkursi@tempus.ac.rs sa naznakom dokumentacija za učestvovanje na seminaru „ eTwinning u školama u nedovoljno razvijenim područjima“;
Molimo Vas da nam pošaljete link za preuzimanje dokumenata ukoliko je dokument veći od 5 MB.

Sa kandidatima koji ispunjavaju gore navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave biće obavljen razgovor na engleskom jeziku uživo ili putem Skype-a.

Konačnu odluku o odabiru učesnika iz Srbije, eTwinning Nacionalni tim za podršku Srbije će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde
Rok za prijavu je do petka, 17. aprila 2015. godine, 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning Nacionalnom timu za podršku u Srbiji:

Jelena Dragaš
Nataša Jerković Đukanović
011/3342 430; 011/3342 432
Email: konkursi@tempus.ac.rs
etwinning@tempus.ac.rs

O ishodu prijave će, putem emaila, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Po povratku sa seminara učesnik ima obavezu da u školi u kojoj radi predstavi iskustva sa seminara, najkasnije do kraja tekuće školske godine, jun 2015. godine. Dokaz o tome, u vidu fotografije sa predavanja i tsl., treba da dostavi na email etwinning@tempus.ac.rs

Napomene:

1. eTwinning Nacionalni tim za podršku u Srbiji organizuje i snosi troškove prevoza i smeštaja za odabranog kandidata, koji podrazumevaju:
– povratnu avio kartu Beograd-Hamburg;
– smeštaj u hotelu Motel One am Michel, Hamburg;

eTwinning Nacionalni tim za podršku će odabranom kandidatu za putovanje isplatiti 90% od iznosa pune dnevnice prema važećoj Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, imajući u vidu da je doručak već uračunat.

2. Od učesnika seminara se očekuje da sa sobom na seminar ponese svoj laptop, notebook, tablet ili drugi uređaj s kojim može pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara.