Праћење пројеката

Праћење пројеката

Праћење или мониторинг пројеката је један од кључних елемената менаџмента програма Еразмус+ и важан је како за пројекте који се сусрећу са изазовима, тако и за оне у којима се све одвија по плану и са успехом.

Основни циљ свих мониторинг активности је да се остваре максимални резултати пројеката и да се, остваривањем циљева од значаја за партнерску земљу, оправда инвестирање фондова Европске уније. Предности мониторинга превазилазе оквире пројеката и пружају могућности за ширење позитивних искустава и примера добре праксе.

Сваки пројекат треба да садржи компоненту интерног мониторинга квалитета, односно праћење напредовања и остваривања постављених циљева, уочавање проблема и потреба за променом приступа и начина рада, чиме се обезбеђује квалитет. Поред контроле квалитета коју спроводе учесници пројеката, врши се званично надгледања пројеката које је у надлежности Извршне агенције (ЕАЦЕА) и Националних Еразмус+ канцеларија. Оно се спроводи путем деск мониторинга (праћење имплементације пројекта путем извештаја о раду, имејл и телефонске комуникације) и мониторинга (посете пројекту у некој од високошколских институција учесница и разговор са учесницима) и одвија се у три специфичне фазе:

Превентивни мониторинг

Превентивна посета се дешава у првих неколико месеци до годину дана од почетка пројекта, јер се у том периоду успоставља организација и менаџмент конзорцијумом. Први мониторинг се може организовати већ у овој фази и могу се пружити препоруке за даљи рад на пројекту.

Саветодавни мониторинг

Саветодавне посете се организују у другој и трећој години реализације пројекта, када се различите активности у пројекту већ увелико спроводе. Мониторинг се тада концентрише на ток тих активности, везу између садржаја средњорочног извештаја и ситуације која се затиче приликом посете пројекту и сходно томе се дају препоруке за наставак рада.

Контролни мониторинг

Након завршетка пројекта, циљ мониторинг посете је да се процене резултати пројекта, утицај, одрживост активности и успостављених студијских програма, мултипликативни ефекти (време у коме се може планирати ова врста мониторинга је 3 до 15 месеци након званичног завршетка пројекта).

Праћење спровођења пројеката се реализује као комбинација мониторинга који обавља особље Извршне агенције (ЕАЦЕА) и  националних Еразмус+ канцеларија.

У мониторинг посету се могу укључити и спољни експерти које ангажује надлежни директорат Европске комисије (Директорат за образовање и културу).

Извршна агенција је дужна да прати пројекат и имплементацију активности током целог његовог трајања. У оквиру својих овлашћења, националне Еразмус+ канцеларије дужне су да у својим земљама организују мониторинг посете свим текућим пројектима који се финансирају кроз Програм и који укључују институције високог образовања на територији те земље (у складу са мониторинг планом који одобрава ЕАЦЕА). Еразмус+ канцеларије подносе извештај Извршној агенцији о посети и дају препоруке које се тичу даље имплементације пројекта.

У својим мониторинг посетама, националне Еразмус+ канцеларије се углавном фокусирају на следеће аспекте пројеката:

  • ефективност,
  • одрживост резултата пројекта и
  • ефикасност.

Извештаји са мониторинг посета националних Еразмус+ канцеларија помажу особљу Извршне агенције да обаве деск мониторинг и комплементарне су са активностима ЕАЦЕА и комуникацијом са координатором пројекта.

Када особље Извршне агенције организује мониторинг посету, може се придружити националним Еразмус+ канцеларијама приликом њихове мониторинг посете или тражити посебну организацију неке посете. Национална Еразмус+ канцеларија том приликом активно учествује у разговору са учесницима пројекта. Делегација Европске уније такође може бити позвана и укључена у неку од мониторинг посета пројектима

Мониторинг се стога сматра позитивном и конструктивном активношћу  која подржава пројекат и која помаже да се остваре његови циљеви.

Контакт подаци службеника Извршне агенције (ЕАЦЕА) досптупни су на овој страници.

Последње модификовано: April 23, 2019Публикације: