Презентације са скупа “Јачање капацитета студијских програма из области заштите животне средине”

Стручни скуп под називом „Јачање капацитета студијских програма из области заштите животне средине“ у високом образовању у организацији Стручног тима за реформу високог образовања Републике Србије (HERE тим) одржан је 24.11.2016. године у Аранђеловцу у Хотелу „Извор“.

Скуп је био добра прилика да се пружи увид у структуру, садржај, дефинисане циљеве и исходе студијских програма из области заштите животне средине у систему високог образовања у Републици Србији, са једне стране, реалних потреба привреде са друге, уз осврт на стање у оквиру  преговарачког поглавља 27. У раду округлог стола учествовали су представници високо-образовних установа, Министарства Пољопривреде и Заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Националне службе за запошљавање, представници коморског Система, Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), представници привреде, асоцијација које се баве питањима из ове области као и чланови преговарачког тима за поглавље 27.

Садржај скупа, био је у складу са почетно дефинисаним циљевима и у потпуности је пратио предложену агенду. Током скупа шеснаест учесника је представило своја искуства из различитих области, да би на крају била покренута динамична дискусија о готово свим темама  које су биле предмет догађаја.

Полазећи од чињенице да су основни циљеви политике животне средине ЕУ очување природних вредности, промоција ресурсно-ефикасне економије и брига о јавном здрављу, говорници су редом износили своја исксутва и виђења, стања у области заштите животне средине,перспективе развоја као и тренутно стање и правце развоја студијских програма из ове области у високом образовању.  Сви присутни су сагласни да је политика животне средине  мултисекторска, као и да политика и захтеви заштите животне средине морају бити интегрисани у креирање и спровођење свих политика и активности Уније, првенствено у погледу промовисања принципа одрживог развоја.

Активности које спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Агенција за  заштиту животне средине, проблеми са којима се они сусрећу, као и сарадња са високим образовањем представљени су кроз презентације представнице Министарства, гђе Гордане Перовић и представника Агенције проф. др Небојше Вељковића. Учесници скупа имали су прилику да се кроз излагања представника Универзитета у Марибору упознају како са позитивним, тако и са негативним искуствима Словеније  у току преговора кроз које је ова бивша Југословенска република прошла током 90 тих година прошлог века. Чланица преговарачког тима гђа Мирјана Дреновак Ивановић, је у кратком излагању истакла детаље преговарачког процеса у оквиру поглавља 27, шта нас очекује и дала своје виђење доприноса високог образовања. Чланица ХЕРЕ тима, проф Дарја Жарковић, представила је присутнима преглед акредитованих студијских програма из области заштите животне средине на свим нивоима у високом образовању  и структуру програма и звања, која свршени студенти стичу након завршетка студија. Стање на тржишту рада, потребе за кадровима из ове области представила је гђа Тања Будимир, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере, из Националне службе за запошљавање уз нагласак на позитивне трендове. Такође, ова тема је представљена и из угла привредне коморе Београда кроз излагање гђе Јелене Плавански, Руководиоца Центра за екологију Привредне коморе Београда. Примери савремених ИКТ технологија у образовању као озбиљног покретача сарадње образовања и привреде, као алата који би требало да спајају потребе привреде и образовања и смање тренутни јаз који је актуелан, представљени су кроз излагања др Вељковића и др Стошовића. При крају првог дела проф. Др Кунтић из КАПК-а, дала је осврт на новине у акредитационом процесу у Републици Србији уз најаву да је у току доношење нових стандарда за акредитацију.

У наставку обрађиване су још неке теме из области преговарачког процеса, виђење стања и захтеви привреде, као и место и улога неформалног образовања у подизању нивоа знања и компетенција. Закључак свих учесника био је да је скуп био веома значајан и да ће се сарадња свакако наставити.

Презентације које су се могле видети на поменутом скупу можете пронаћи у наставку:

Аранђеловац, 24. 11. 2016.