Prezentacije sa skupa “Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine”

Stručni skup pod nazivom „Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine“ u visokom obrazovanju u organizaciji Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije (HERE tim) održan je 24.11.2016. godine u Aranđelovcu u Hotelu „Izvor“.

Skup je bio dobra prilika da se pruži uvid u strukturu, sadržaj, definisane ciljeve i ishode studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine u sistemu visokog obrazovanja u Republici Srbiji, sa jedne strane, realnih potreba privrede sa druge, uz osvrt na stanje u okviru  pregovaračkog poglavlja 27. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici visoko-obrazovnih ustanova, Ministarstva Poljoprivrede i Zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici komorskog Sistema, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), predstavnici privrede, asocijacija koje se bave pitanjima iz ove oblasti kao i članovi pregovaračkog tima za poglavlje 27.

Sadržaj skupa, bio je u skladu sa početno definisanim ciljevima i u potpunosti je pratio predloženu agendu. Tokom skupa šesnaest učesnika je predstavilo svoja iskustva iz različitih oblasti, da bi na kraju bila pokrenuta dinamična diskusija o gotovo svim temama  koje su bile predmet događaja.

Polazeći od činjenice da su osnovni ciljevi politike životne sredine EU očuvanje prirodnih vrednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju, govornici su redom iznosili svoja isksutva i viđenja, stanja u oblasti zaštite životne sredine,perspektive razvoja kao i trenutno stanje i pravce razvoja studijskih programa iz ove oblasti u visokom obrazovanju.  Svi prisutni su saglasni da je politika životne sredine  multisektorska, kao i da politika i zahtevi zaštite životne sredine moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije, prvenstveno u pogledu promovisanja principa održivog razvoja.

Aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Agencija za  zaštitu životne sredine, problemi sa kojima se oni susreću, kao i saradnja sa visokim obrazovanjem predstavljeni su kroz prezentacije predstavnice Ministarstva, gđe Gordane Perović i predstavnika Agencije prof. dr Nebojše Veljkovića. Učesnici skupa imali su priliku da se kroz izlaganja predstavnika Univerziteta u Mariboru upoznaju kako sa pozitivnim, tako i sa negativnim iskustvima Slovenije  u toku pregovora kroz koje je ova bivša Jugoslovenska republika prošla tokom 90 tih godina prošlog veka. Članica pregovaračkog tima gđa Mirjana Drenovak Ivanović, je u kratkom izlaganju istakla detalje pregovaračkog procesa u okviru poglavlja 27, šta nas očekuje i dala svoje viđenje doprinosa visokog obrazovanja. Članica HERE tima, prof Darja Žarković, predstavila je prisutnima pregled akreditovanih studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine na svim nivoima u visokom obrazovanju  i strukturu programa i zvanja, koja svršeni studenti stiču nakon završetka studija. Stanje na tržištu rada, potrebe za kadrovima iz ove oblasti predstavila je gđa Tanja Budimir, načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere, iz Nacionalne službe za zapošljavanje uz naglasak na pozitivne trendove. Takođe, ova tema je predstavljena i iz ugla privredne komore Beograda kroz izlaganje gđe Jelene Plavanski, Rukovodioca Centra za ekologiju Privredne komore Beograda. Primeri savremenih IKT tehnologija u obrazovanju kao ozbiljnog pokretača saradnje obrazovanja i privrede, kao alata koji bi trebalo da spajaju potrebe privrede i obrazovanja i smanje trenutni jaz koji je aktuelan, predstavljeni su kroz izlaganja dr Veljkovića i dr Stošovića. Pri kraju prvog dela prof. Dr Kuntić iz KAPK-a, dala je osvrt na novine u akreditacionom procesu u Republici Srbiji uz najavu da je u toku donošenje novih standarda za akreditaciju.

U nastavku obrađivane su još neke teme iz oblasti pregovaračkog procesa, viđenje stanja i zahtevi privrede, kao i mesto i uloga neformalnog obrazovanja u podizanju nivoa znanja i kompetencija. Zaključak svih učesnika bio je da je skup bio veoma značajan i da će se saradnja svakako nastaviti.

Prezentacije koje su se mogle videti na pomenutom skupu možete pronaći u nastavku:

Aranđelovac, 24. 11. 2016.