Пријава за лекторе за српски језик – физичка лица

Молимо Вас да унесете тражене податке

  • Само пријаве у којима су наведени сви тражени подаци ће бити разматране.
 

Лични подаци

 

Документа

  • Уколико желите, можете нам доставити још највише пет потврда (или скенираних уводних страна) о урађеним лектурама које сте навели на списку лекторисаних текстова, а које сматрате релевантним. Формат фајла: pdf
 

Узорак лектуре

  • Доставити узорак лекторисаног текста по избору који је наведен на списку лекторисаних текстова, дужине најмање 3 стране (5400 карактера с размацима) и оригинал лекторисаног текста. Формат фајла: pdf
 

Verification