Пријава за лекторе за српски језик – правна лица

Молимо Вас да унесете тражене податке

  • Само пријаве у којима су наведени сви тражени подаци ће бити разматране.
 

Подаци о правном лицу

 

Документа

  • Уколико желите, можете нам доставити још највише пет потврда (или скенираних уводних страна) о урађеним лектурама које сте навели на листи референци, а које сматрате релевантним. Потврде издате од стране друге агенције за лектуру/преводилачке агенције неће бити прихваћене. Формат фајла: pdf
 

Узорак лектуре

  • Доставити узорак лекторисаног текста по избору који је наведен на листи референци, дужине најмање 3 стране (5400 карактера с размацима) и оригинал лекторисаног текста. Формат фајла: pdf
 

Verification