Prijava za lektore za srpski jezik – pravna lica

Molimo Vas da unesete tražene podatke

  • Samo prijave u kojima su navedeni svi traženi podaci će biti razmatrane.
 

Podaci o pravnom licu

 

Dokumenta

  • Ukoliko želite, možete nam dostaviti još najviše pet potvrda (ili skeniranih uvodnih strana) o urađenim lekturama koje ste naveli na listi referenci, a koje smatrate relevantnim. Potvrde izdate od strane druge agencije za lekturu/prevodilačke agencije neće biti prihvaćene. Format fajla: pdf
 

Uzorak lekture

  • Dostaviti uzorak lektorisanog teksta po izboru koji je naveden na listi referenci, dužine najmanje 3 strane (5400 karaktera s razmacima) i original lektorisanog teksta. Format fajla: pdf
 

Verification