Пријава мрежа у оквиру CEEPUS III програма

Подсећамо да је рок за пријаву институционалних мрежа у оквиру CEEPUS III програма за академску 2016/2017. годину отворен до 15. јануара 2016. године.

Право учешћа у CEEPUS програму за академску 2016/17. годину имају самосталне државне високошколске институције.
До 15. јануара уз пријаву мреже коју подноси институција координатор, за све установе које учествују у мрежи прилаже се документација која укључује:

  • Letter of Endorsment (LoE), писмо подршке пријави мреже – који потписују искључиво ректор или проректор и којим се потврђује да ће студенти из других установа у склопу одређене CEEPUS мреже бити изузети плаћања школарине
  • Letter of Intent (LoI), писмо о намерама – чиме се гарантује да ће се одлазним студентима у потпуности признати период студирања на другој образовној институцији у склопу CEEPUS мреже – овај документ може потписати и представник факултета (декан/лице овлашћено за међусобно признавање), али уз сагласност ректора/проректора.
  • информације о студијском програму на енглеском језику (curriculum), који садржи информације о ЕСПБ бодовима
  • документа која се односе на програм заједничких студија, уколико то спада у делокруг мреже.

Мреже које су активне у текућој академској години нису у изричитој обавези да поново достављају наведене документе уколико није дошло до промена, али препоручујемо да сва документација која је потписана пре више од 3 или 4 године буде ажурирана, тј. да се доставе нови документи за пријаву (LoE, LoI, curriculum). Ово је посебно битно имајући у виду да ће након 15. јануара бити обављена провера документације за све пријављене мреже и уколико се установи да неки од докумената није валидан (нпр. LoE није потписан од стране ректора/проректора, недостаје curriculum на наведеном линку и сл.) или је застарео,  то може повући одузимање “организационих поена” који могу утицати на коначно одобравање наведених мрежа.
Приликом укључивања нових партнера у рад мрежа неопходно је да те институције приложе горе наведена документа.

Информације о актуелном конкурсном року за пријаву мрежа можете пронаћи на следећем линку:

 http://www.ceepus.info/files/ceepus3/What_is_new_app_round.pdf

Савети за пријаву институционалних мрежа у оквиру CEEPUS III програма.