Prijava mreža u okviru CEEPUS III programa

Podsećamo da je rok za prijavu institucionalnih mreža u okviru CEEPUS III programa za akademsku 2016/2017. godinu otvoren do 15. januara 2016. godine.

Pravo učešća u CEEPUS programu za akademsku 2016/17. godinu imaju samostalne državne visokoškolske institucije.
Do 15. januara uz prijavu mreže koju podnosi institucija koordinator, za sve ustanove koje učestvuju u mreži prilaže se dokumentacija koja uključuje:

  • Letter of Endorsment (LoE), pismo podrške prijavi mreže – koji potpisuju isključivo rektor ili prorektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu određene CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine
  • Letter of Intent (LoI), pismo o namerama – čime se garantuje da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati period studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže – ovaj dokument može potpisati i predstavnik fakulteta (dekan/lice ovlašćeno za međusobno priznavanje), ali uz saglasnost rektora/prorektora.
  • informacije o studijskom programu na engleskom jeziku (curriculum), koji sadrži informacije o ESPB bodovima
  • dokumenta koja se odnose na program zajedničkih studija, ukoliko to spada u delokrug mreže.

Mreže koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini nisu u izričitoj obavezi da ponovo dostavljaju navedene dokumente ukoliko nije došlo do promena, ali preporučujemo da sva dokumentacija koja je potpisana pre više od 3 ili 4 godine bude ažurirana, tj. da se dostave novi dokumenti za prijavu (LoE, LoI, curriculum). Ovo je posebno bitno imajući u vidu da će nakon 15. januara biti obavljena provera dokumentacije za sve prijavljene mreže i ukoliko se ustanovi da neki od dokumenata nije validan (npr. LoE nije potpisan od strane rektora/prorektora, nedostaje curriculum na navedenom linku i sl.) ili je zastareo,  to može povući oduzimanje “organizacionih poena” koji mogu uticati na konačno odobravanje navedenih mreža.
Prilikom uključivanja novih partnera u rad mreža neophodno je da te institucije prilože gore navedena dokumenta.

Informacije o aktuelnom konkursnom roku za prijavu mreža možete pronaći na sledećem linku:

 http://www.ceepus.info/files/ceepus3/What_is_new_app_round.pdf

Saveti za prijavu institucionalnih mreža u okviru CEEPUS III programa.