Prijava za seminar o karijernom vođenju u Velikom Gradištu

Nacionalni centar Euroguidance – Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju organizuje seminar za nastavnike  i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola „Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja kroz efikasno planiranje rada školskog tima za karijerno vođenje i savetovanje/profesionalnu orijentaciju“, koji će se održati u petak, 9. novembra 2018. godine u periodu od 9:30 do 17:30 časova, u Velikom Gradištu, u prostorijama Srednje škole Veliko Gradište u ulici Žitni trg 4. Seminar je akreditovan kod ZUOV-a i nalazi se pod rednim brojem 87 u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/19. i 2019/20. i 2020/21 godinu. S obzirom da je cilj obuke da učesnici pođu sa unapređenim planovima i programima i opremljeni konkretnim tehnikama za dalje unapređenje sopstvenog rada, učesnici se posebno ohrabruju da ponesu planove i programe KViS/PO iz svojih škola kako bi tokom obuke mogli da rade na njihovom unapređenju.

Za učešće na seminaru potrebno je popuniti registracioni formular u nastavku i to do srede, 7. novembra 2018. godine, do 12 časova. Broj mesta je ograničen na 30 pa je poželjno prijaviti se što pre. Prijavljeni će biti obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem mejla koji ostave prilikom prijave. Molimo Vas proverite svoju neželjenu (junk/spam) poštu jer se može desiti da mejl dospe u taj folder.

Polja obeležena * je obavezno popuniti. S obzirom da će se sertifikati o učešću izrađivati na osnovu podataka dostavljenih putem ovog formulara, molimo Vas da jasno naznačite pun naziv ustanove u kojoj ste zaposleni kao i ostale neophodne podatke.

Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.