Радионице за припрему пројеката мобилности за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих програма Еразмус+

Током новембра 2018. године, Фондација Темпус ће организовати радионице са циљем припрема школа, установа и организација у области стручног образовања и обука и образовања одраслих за подношење КА1 пројеката мобилности у оквиру Општег позива Програма Еразмус+ ЕУ за 2019. годину.

Радионице су намењене представницима државних и приватних школа и предшколских установа, средњих стручних школа, организација цивилног друштва, предузећа и других институција које се баве стручним образовањем и обукама, као и установама, организацијама, удружењима, стручним друштвима и осталим институцијама које се баве образовањем одраслих, а које планирају да конкуришу за пројекте мобилности.

Циљеви радионица су:

  • упознати учеснике са принципима, циљевима и критеријумима КА1 пројеката мобилности;
  • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА1 пројеката мобилности;
  • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројеката у оквиру КА1 пројеката мобилности;
  • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.

Радионице се организују према следећем распореду:

  • 13.11.2018. у Новом Саду у 10 часова. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је среда, 7. новембар до 23:59 часова. 
  • 15.11.2018. у Београду у 10 часова. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је среда, 7. новембар до 23:59 часова. 
  • 16.11.2018. у Београду у 10 часова. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је среда, 7. новембар до 23:59 часова. 
  • 23.11.2018. у Нишу  у 10 часова. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је среда, 7. новембар до 23:59 часова. 

Планирано је да све радионице имају исти садржај и покрију исте теме.

Ради благовремене и адекватне припреме, у понедељак, 12. новембра, биће организован вебинар за све одобрене учеснике радионица. Напомињемо да на самим радионицама неће бити сесије са општим информацијама и објашњењима о програму и да је присуство вебинару од велике важности за учеснике.

Број учесника је ограничен на 30 по радионици, тако да ће свака институција имати по једног представника. При избору учесника, водиће се рачуна о типу институција, а предност ће имати оне које не учествују у пројектима, као и оне чији представници нису присуствовали радионицама организованим у оквиру претходних позива.

Пријава за радионице могућа је искључиво путем регистрационог формулара и накнадне пријаве неће бити уважене. Молимо све заинтересоване да благовремено, пре истека рока за пријаву, обавесте групу за школе уколико имају техничких проблема са попуњавањем регистрационог формулара.

Радионице су бесплатне. Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус обезбеђује радне материјале и ручак током радионица.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, опција 3 или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Школе, предшколске установе и стручно образовање:

schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:

adult-education@tempus.ac.rs