Позив за пријаву на активност међународне сарадње (TCA) у Финској

Финска национална агенција задужена за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (TCA„Exploring the wonders of science and nature (ECEC)у граду Турку у Финској, у периоду од 29. септембра до 2. октобра 2019. године.

Овај догађај је намењен представницима предшколских установа и основних школа који раде са узрастом од 3 до 8 година, и који су заинтересовани за реализацију пројеката стратешких партнерстава.

Основни предуслов је да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да је радни језик догађаја енглески, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама током целог догађаја.

У току догађаја, учесници ће имати прилику да уче, размењују добре праксе и разговарају о томе како је све могуће обрађивати градиво из области природних наука у предшколском узрасту и у нижим разредима основне школе. Професионалци који се баве раним развојем и образовањем ће моћи да уче од својих колега из целе Европе, као и да развијају пројектне идеје за КА2 пројекте стратешких партнерстава.

Страницу догађаја са додатним информацијама можете видети на следећем линку

Приликом избора учесника за наведени догађај, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 11.08.2019. до 23:59 часова (поноћ).

Мотивационо писмо у оквиру регистрационих формулара треба да садржи основне информације о раду тј. на који начин је организован рад са ученицима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и, уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.  

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

За све додатне информације се можете обратити путем телефона и е-поште:
Телефон: 011/3342 430, опција 3
Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs