Poziv za prijavu na aktivnost međunarodne saradnje (TCA) u Finskoj

Finska nacionalna agencija zadužena za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (TCA„Exploring the wonders of science and nature (ECEC)u gradu Turku u Finskoj, u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj je namenjen predstavnicima predškolskih ustanova i osnovnih škola koji rade sa uzrastom od 3 do 8 godina, i koji su zainteresovani za realizaciju projekata strateških partnerstava.

Osnovni preduslov je da učesnik radi u nekoj od pomenutih ustanova u Srbiji i da govori engleski jezik, s obzirom da je radni jezik događaja engleski, a od učesnika se očekuje aktivna komunikacija sa drugim kolegama tokom celog događaja.

U toku događaja, učesnici će imati priliku da uče, razmenjuju dobre prakse i razgovaraju o tome kako je sve moguće obrađivati gradivo iz oblasti prirodnih nauka u predškolskom uzrastu i u nižim razredima osnovne škole. Profesionalci koji se bave ranim razvojem i obrazovanjem će moći da uče od svojih kolega iz cele Evrope, kao i da razvijaju projektne ideje za KA2 projekte strateških partnerstava.

Stranicu događaja sa dodatnim informacijama možete videti na sledećem linku

Prilikom izbora učesnika za navedeni događaj, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do nedelje 11.08.2019. do 23:59 časova (ponoć).

Motivaciono pismo u okviru registracionih formulara treba da sadrži osnovne informacije o radu tj. na koji način je organizovan rad sa učenicima, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor putem Skype-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i, ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da pokrije 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snose nacionalne agencije za Erazmus + program koje organizuju aktivnost.  

Ako se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti putem telefona i e-pošte:
Telefon: 011/3342 430, opcija 3
E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs