Позив за пријаву на виртуелни семинар ”Career Paths II”

Пољска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA), под називом ” Career Paths II”.

Career Paths II је онлајн (виртуелни) семинар намењен особама запосленим у средњем стручном и високом образовању који се активно баве каријерним вођењем и саветовањем. Семинар ће бити организован од 4. до 6. новембра ове године и у целости спроведен на енглеском језику.

Неизвесност која траје од почетка ове године има велики утицај на тржиште рада и будуће околности у којима ће млади доносити каријерне одлуке, и овај семинар има за циљ да покрене разговор на ову следеће теме:

  • Како изгледа каријерни развој када се одвија онлајн?
  • Како подржати младе у доношењу одлука у доба неизвесности?
  • Које алате користити у свом раду и како?

Основни предуслов за учешће на виртуелном семинару је да је учесник запослен на образовној установи у средњем стручном и/или високом образовању у Србији.

Приликом одабира учесника виртуелног семинара, предност ће имати представници центара/канцеларија за развој каријере на образовној установи, потом координатори Еразмус+ пројеката мобилности, те на крају представници канцеларија за међународну сарадњу. Додатну предност међу горе наведеним профилима учесника семинара имају кандидати који до сада нису учествовали у TCA активностима.

С обзиром да је радни језик догађаја енглески, од учесника се очекује да говоре енглески језик и активно учествују у семинару.

Број могућих учесника из Србије је  ограничен.  Заинтересовани за учешће на виртуелном семинару се могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до четвртка, 15. октобра 2020. године,  до 13:00 часова. 

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

О статусу пријаве биће обавештени само кандидати који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве.