Prijava za Euroguidance konferenciju

Hvala na prijavi za Euroguidance konferenciju ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi”.

Informacije o statusu Vaše prijave biće Vam prosleđene na imejl adresu navedenu u prijavi.

 

 

Nazad na početnu stranu sajta