Prijava za Erazmus+ radionice o podnošenju KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja