Erazmus+ radionicа za pripremu detaljnog opisa projekta

14. januar 2015. godine od 10 do 15:30.