Prijava za eTwinning seminar u Šibeniku 31.5-3.6.2017.