Prijava za članstvo u Stručnom timu za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.

Nakon popunjavanja upitnika, molimo Vas da svoju prijavu kompletirate slanjem konkursnog formulara na mejl adrese razvoj@mpn.gov.rs i konkursi@tempus.ac.rs. Formular možete preuzeti ovde i potrebno ga je poslati na obe navedene adrese, s naznakom (subject) “HERE_prijava_ime_prezime”.