Prijava za obuku „Unapređenje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja”

Nacionalni Euroguidance centar tokom aprila i maja organizuje 5-nedeljni onlajn seminar za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola „Unapređenje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja”. Ova obuka u trajanju od 18 sati odvija se pretežno putem onlajn platforme sa jednim 2-satnim susretom uživo na samom početku. Obuka je akreditovana kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 88 i nosi 18 poena stručnog usavršavanja.

Učešće na obuci je besplatno. Za učešće je potrebno popuniti registracioni formular u nastavku i to do četvrtka, 28. marta 2019. godine, do 12 časova. Prilikom prijavljivanja molimo Vas da izaberete jedan od ponuđenih datuma i mesta održavanja neposrednog dela obuke. Za pohađanje seminara nakon prvog susreta potreban je pristup računaru sa pristupom internetu.

Kako je broj mesta ograničen, poželjno je prijaviti se što pre. Molimo Vas da imate u vidu da će se u slučaju prekobrojnog prijavljivanja voditi računa o raznovrsnosti škola, vremenu prijavljivanja i ranije iskazanom interesovanju za ovaj seminar putem formulara za ispitivanje interesovanja za obuke Euroguidance i Europass centra.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem mejla koji ostave prilikom prijave. Molimo Vas proverite svoju neželjenu (junk/spam) poštu jer se može desiti da mejl dospe u taj folder.

Polja obeležena * je obavezno popuniti. S obzirom da će se sertifikati o učešću izrađivati na osnovu podataka dostavljenih putem ovog formulara, molimo Vas da jasno naznačite pun naziv ustanove u kojoj ste zaposleni kao i ostale neophodne podatke.

Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

 

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.