Пријава за преводиоце за енглески језик – физичка лица

Молимо Вас да унесете тражене податке

  • Само пријаве у којима су наведени сви тражени подаци ће бити разматране.
 

Лични подаци

 

Документа

  • Уколико желите, можете нам доставити још највише пет потврда (или скенираних уводних страна) о урађеним преводима које сте навели на списку преведених текстова, а које сматрате релевантним. Формат фајла: pdf
 

Узорак превода из наведене области

  • Доставити узорак преведеног текста по избору који је наведен на списку преведених текстова, дужине најмање 3 преводилачке стране (5400 карактера с размацима) и оригинал преведеног текста. Превод може бити са српског на енглески или обратно. Формат фајла: pdf
 

Verification