Пријава за преводиоце за енглески језик – правна лица

Молимо Вас да унесете тражене податке

  • Само пријаве у којима су наведени сви тражени подаци ће бити разматране.
 

Подаци о правном лицу

 

Документа

  • Уколико желите, можете нам доставити још највише пет потврда (или скенираних уводних страна) о урађеним преводима које сте навели на листи референци, а које сматрате релевантним. Потврде издате од стране друге преводилачке агенције неће бити прихваћене. Предност ће бити дата текстовима из области образовања. Формат фајла: pdf
 

Узорак превода из наведене области

  • Доставити узорак преведеног текста по избору који је наведен на листи референци, дужине најмање 3 преводилачке стране (5400 карактера с размацима) и оригинал преведеног текста. Превод може бити са српског на енглески или обратно. Формат фајла: pdf
 

Сагласност

  • Подаци о правном лицу и подаци из достављених докумената биће дати на увид надлежнима у Европској комисији.
 

Verification