Пријава за преводиоце за енглески језик – правна лица