Prijava za projektnu akademiju za pisanje KA2 projekata strateških partnerstava 11-14.02.2019. godine u Beogradu

Prazan Formular za predstavljanje nacrta projektne ideje možete preuzeti ovde.