Prijava za radionice za pripremu projekata mobilnosti za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih programa Erazmus+

Fondacija Tempus organizuje radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih za pripremu i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru prvog Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu. 
Radionice su namenjene zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionica su:

  • upoznati učesnike sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata mobilnosti; 
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara;

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu: 
09. decembar (petak) – Regionalni centar u Leskovcu, od 10 do 17 časova 

21. decembar (sreda) – Edukativni centar u Novom Sadu, od 10 do 17 časova

23. decembar (petak) – Kulturni centar, Gornji Milanovac, od 10 do 17 časova

Agendu za ovaj događaj možete preuzeti na sledećem linku.

26. decembar (ponedeljak) – hotel Metropol, Beograd, od 10 do 17 časova

28. decembar (sreda) – hotel Metropol, Beograd, od 10 do 17 časova

Registracija za sve radionice je zatvorena.

Planirano je da sve radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme. 
Broj učesnika radionica je ograničen na 30 po radionici. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti svih tipova ustanova za koje je objavljen konkurs, kao i broju osoba iz iste institucije. Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i ručak tokom radionica.

Prezentacije sa radionica možete pogledati ovde:

K1 radionice

K1 prijavni formular

Budžet za K1 projekte mobilnosti