Prijava za radionicu za pripremu projekata Erazmus+ KA2 – strateških partnerstava u oblasti mladih