Prijava za događaj međunarodne saradnje u Nemačkoj