Prijava za trening za pripremu projekata u oblasti mladih programa Erazmus+ 22.2.2017.