Prijava za vebinar “otvorena vrata” za pitanja vezana za KA1 projekte mobilnosti mladih – 27.1.2017. od 13 do 14.30 časova