Пријавни формулар за Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Национални центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, Euroguidance, Вас са задовољством позива да узмете учешће у националном такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања. Да бисте се пријавили потребно је да прочитате упутство за пријаву на https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2018/06/uputstvo-za-popunjavanje-formulara-za-eg-nacionalno-takmicenje.docx. Први корак је да припремите податке о подносиоцу пријаве и сагласност.

За правна лица:

Пријаву, која се налази на адреси https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2018/06/NT2018_prijava_dobre_prakse.docx је потребно попунити, одштампати, потписати и оверити печатом установе и у скенираној електронској копији прикључити електронској пријави.

За физичка лица или тимове:

Неопходно је да пре подношења пријаве прочитате обавештење о обради података о личности које се налази на адреси https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2018/06/NT2018_saglasnost-za-prikupljanje-podataka.doc. Формулар за сагласност, који преузимате са наведене адресе, потребно је попунити, одштампати и потписати и у скенираној електронској копији прикључити их електронској пријави.

Сва остала поља у пријави се попуњавају директно у овом формулару, у складу са упуством поред сваког питања.

Рок за пријаву је 9. септембар 2018. године у 23:59.

Напомена: Формулар не чува аутоматски податке, тако да уколико затворите упитник током попуњавања, мораћете да попуњавате и додајете документа поново. У случају да имате питања поводом попуњавања пријаве, можете да нам се обратити путем мејла euroguidance@tempus.ac.rs.

Због техничких проблема са регистрационим формуларом током викенда, пријава за Национално такмичење је продужена до 10. септембра до 17 часова.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.