Produžen konkurs za Erazmus+ ambasadore

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za Erazmus+ ambasadore za Republiku Srbiju.

Cilj konkursa je uspostavljanje mreže ambasadora programa Erazmus+ kako bi stručna i šira javnost bila što bolje informisana o mogućnostima koje program pruža.

Erazmus+ ambasadori dobro poznaju Erazmus+ program i/ili prethodne EU programe iz oblasti obrazovanja i mladih, i zainteresovani su da učestvuju u promociji programa i mogućnosti koje pruža, u regionu u kom žive i šire. 
Misija Erazmus+ ambasadora je širenje informacija o Erazmus+ programu u cilju povećanja broja učesnika u programu u Srbiji. Erazmus+ ambasadori informišu potencijalne korisnike o mogućnostima učešća u programu. 

Ceo tekst konkursa možete pronaći ovde

Uslovi za prijavu:

Kandidat za Erazmus+ ambasadora je korisnik međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja i mladih.  

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog formulara do roka naznačenog u tekstu konkursa. Na konkurs se mogu prijaviti svi kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da je kandidat za Erazmus+ ambasadora korisnik međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja i mladih (Obavezno priložiti dokaz, kao npr. link ka veb stranici sa njegovim imenom). Poznavanje programa EU iz oblasti obrazovanja i/ili mladih je prednost.
  • Dobro poznavanje engleskog jezika na kome se objavljuje glavna konkursna dokumentacija (Deo razgovora će biti na engleskom jeziku).

Da bi prijava bila uzeta u razmatranje kandidati moraju ispuniti gore navedene uslove.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde.

Rok za prijavu je 28. februar 2017. godine, 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Fondaciji Tempus putem mejla: konkursi@tempus.ac.rs